لیست کامل سوالات

چوبلینک پیشفرض چیست؟

به آدرس‌های کوتاه‌شده‌ای که کاراکترهای شناسه (بخش منحصر به فرد آدرس کوتاه شده) آن‌ها به صورت تصادفی و توسط نرم‌افزار کبریت انتخاب و درج می‌شوند، چوبلینک پیشفرض گفته می‌شود.