لیست کامل سوالات

چوبلینک دلخواه یا Custom URL چیست؟

در سرویس کبریت امکان انتخاب شناسه چوبلینک‌ها (لینک‌های کوتاه شده) توسط کاربر ( و نه به صورت تصادفی) وجود دارد. به آدرس‌هایی که از این طریق ساخته می‌شوند چوبلینک‌های دلخواه گفته می‌شود. به عنوان مثال: kebr.it/delkhah