لیست کامل سوالات

منظور از تعداد کبریت‌های مصرف شده ( در صفحه اصلی ) چیست؟

این عبارت به معنای تعداد آدرس‌های کوتاه شده توسط این محصول می‌باشد. هر آدرس کوتاه شده برای ما به منزله‌ی یک کبریت ( یا چوبلینک ) است.