لیست کامل سوالات

وضعیت فعال/غیرفعال آدرس به چه معناست؟

هر آدرسی که شما ثبت کرده‌اید می‌تواند به صورت موقت و بنا به صلاح دید شما فعال یا غیر فعال شود. به عنوان مثال لینک فروش یک کفش را در طول کمپین خود فعال کرده، و پس از اتمام کمپین آن را غیرفعال کنید تا دیگر کار نکند. هر زمان که اراده نمایید می‌توانید لینک‌های داخل پنل را فعال یا غیرفعال کنید.