لیست کامل سوالات

چوبلینک چیست؟

در پروسه‌ی کوتاه سازی آدرس وقتی آدرس A: example.com/toooooolani را کوتاه کرده و آدرس کوتاه شده‌ی B: kebr.it/kootah را دریافت می‌کنیم به آدرس ثانویه (B) و کوتاه شده در سرویس کبریت، «چوبلینک» گفته می‌شود.