لیست کامل سوالات

شناسه یا شناسه‌ی چوبلینک (کوتاه شده) چیست؟

پس از کوتاه‌سازی یک آدرس و دریافت چوبلینک (آدرس کوتاه شده)، به قسمت منحصر به فرد و غیرقابل تکرار آن که بعد از kebr.it/ درج می‌شود شناسه چوبلینک اطلاق می‌شود. به عنوان مثال در آدرس kebr.it/MrfZ شناسه برابر با عبارت MrfZ است.